Husk ARB-Camp 24-26. august!

Feature Media

TRAQ-kurs

TRAQ er et system for bedømming av risikotrær, og 17-19. oktober arrangerer vi kurs og kvalifisering i Oslo!

Feature Media

ARB-camp  

24-26. august blir det Arb-camp på Prestegardsstranda i Horten. Bli med på en spennende og sosial helg med faglig utbytte. 

Feature Media

ETW-eksamen 

Årets ETW eksamen blir avholdt 12. oktober. Påmeldingen er åpen!

Feature Media

Canker stain of plane

Les John Parkers to nye dokumenter om forebygging og bekjempelse hos London Tree Officers Association.

Sample image
Finn en Arborist

En arborist med medlemskap i NTF sikres tilgang til gode kurs og kvalifiseringer.   
Trenger du en arborist? 

Sample image
Bli medlem i NTF

Vil du ha tilgang til kurs, spesialpriser på arrangementer, medlemsskap i ISA eller markedsføring på denne siden?

Sample image
Hva skjer i NTF?

NTF har flere ulike arrangementer på plakaten i løpet av året, for å bidra til faglig utvikling, og at bransjen møtes for utveksling av erfaringer.

Sample title

NTF Årsmøtekonferanse

Årsmøtekonferansen i 2019 blir 7.-8. mars.
Årsmøtekonferansen 2018 var 8-9. mars. Foredragene kan lastes ned her
Sample title

NTF er en ideell organisasjon

NTF er en ideell organisasjon med overordnet formål å bedre vilkårene for trær i tettstedsmiljø og kulturlandskap. Utviklingen i samfunnet medfører nye utfordringer for trærne i våre nærmiljø. Mange med tilknytning til trær er bekymret for trær i menneskepåvirkede omgivelser. Det foregår store utbyggingsprosjekter med stadig mer avanserte tekniske løsninger. Samtidig er folks miljøbevissthet og interesse for grønne verdier økende.

NTF Ressursgrupper

NTF er et viktig forum for faglig utveksling og nettverksbygging, som sørger for at alle som har et profesjonelt forhold til trær i by og tettsted kan være med å utvikle faget for framtiden.
Sterke grupper kan argumentere for massive tekniske løsninger som ikke prioriterer trærs vilkår. Da kan det være godt å ha støttespillere som kan bidra med hjelp for å oppnå større forståelse hos beslutningstakere og opinion for trærnes vekst.

NTF - et viktig møtested

Gjennom medlemskapet i NTF skjer tverrfaglige møter mellom planleggere og formgivere, forvaltere, planteprodusenter og arborister. Her får du anledning til å være med på alle NTF sine lokale arrangement, det være seg fagdager, markvandringer, diskusjonskvelder eller klatremesterskap. Medlemskapet gir også tilgang til NTF sine landsdekkende konferanser og til utdanning og sertifisering av trepleiere.