Sett av datoen for NTF Årsmøtekonferanse 
7-8. mars 2019

Days
Hours
Minutes
Seconds
Feature Media

Canker stain of plane

Les John Parkers to nye dokumenter om forebygging og bekjempelse hos London Tree Officers Association.

Feature Media

Veteran-tree- management

Ønsker du å delta i prosjektet om VETCERT-sertifisering? Workshop og seminar i Sverige.

 

Fagkurs NTF Vest - FULLTEGNET 

Langegården, Staumeveien 17C

23/11/2018

Foredragsholder: Erik Solfjeld

Påmeldingen er nå full


Oppbyggingsbeskjæring, Anleggsjord til trær m.m.

Foredragsholder er Erik Solfjeld, som er arborist, har vært leder av NTF og Trepleiegruppa i Oslo kommune, lærebokforfatter og har lang erfaring som kurs- og foredragsholder i inn- og utland. For tiden er han arborist seniorrådgiver i Statens Vegvesen Region Øst. Les mer om innholdet i kurset her.

Sample image
Finn en Arborist

En arborist med medlemskap i NTF sikres tilgang til gode kurs og kvalifiseringer.   
Trenger du en arborist? 

Sample image
Bli medlem i NTF

Vil du ha tilgang til kurs, spesialpriser på arrangementer, medlemsskap i ISA eller markedsføring på denne siden?

Sample image
Hva skjer i NTF?

NTF har flere ulike arrangementer på plakaten i løpet av året, for å bidra til faglig utvikling, og at bransjen møtes for utveksling av erfaringer.

 

Sjekk ut NTFs bokhandel!

Sample title

Så du Ed Gilman på årsmøtekonferansen 2018? Vi har bøkene på lager nå!

Vil du lære mer av Ed Gilman? De to bøkene: "an illustrated guide to Pruning" og "Structural Pruning" kan nå bestilles i nettbutikken.

done

An illustrated guide to Pruning

Ved hjelp av detaljerte bilder, tegninger og eksempler vises beskjæringsteknikkene du trenger for å gi treet de beste forutsetninger for utvikling de første 25 av treets leveår. Bestill boken her

done

Structural Pruning

Beskriver en tilnærming til beskjæring for å få frem en sterk trestruktur som støtter kronen, reduserer risikoen for skader, forlenger treets liv og de miljømessige fordelene treet bidrar til og reduserer kostnadene til reparasjoner i fremtiden. Bestill boken her

Sample title

NTF er en ideell organisasjon

NTF er en ideell organisasjon med overordnet formål å bedre vilkårene for trær i tettstedsmiljø og kulturlandskap. Utviklingen i samfunnet medfører nye utfordringer for trærne i våre nærmiljø. Mange med tilknytning til trær er bekymret for trær i menneskepåvirkede omgivelser. Det foregår store utbyggingsprosjekter med stadig mer avanserte tekniske løsninger. Samtidig er folks miljøbevissthet og interesse for grønne verdier økende.

NTF Ressursgrupper

NTF er et viktig forum for faglig utveksling og nettverksbygging, som sørger for at alle som har et profesjonelt forhold til trær i by og tettsted kan være med å utvikle faget for framtiden.
Sterke grupper kan argumentere for massive tekniske løsninger som ikke prioriterer trærs vilkår. Da kan det være godt å ha støttespillere som kan bidra med hjelp for å oppnå større forståelse hos beslutningstakere og opinion for trærnes vekst.

NTF - et viktig møtested

Gjennom medlemskapet i NTF skjer tverrfaglige møter mellom planleggere og formgivere, forvaltere, planteprodusenter og arborister. Her får du anledning til å være med på alle NTF sine lokale arrangement, det være seg fagdager, markvandringer, diskusjonskvelder eller klatremesterskap. Medlemskapet gir også tilgang til NTF sine landsdekkende konferanser og til utdanning og sertifisering av trepleiere.