Norsk Trepleieforum
CEU-Poeng ISA sertifisering ETW sertifisering

 

Årsmøtekonferansen 2015
12 - 13 mars

Påmeldingen og program finner du her!
(Påmeldingsfrist er 8. mars 2015!)

 

Risikotrær og biologisk mangfold

NTF-Vest Årmøte

Inviterer til årsmøte 03.03.2015. kl.18.00.

Sted: Driftsbygningen på Arboretet på Milde.

Foredragsholdar: Alf Helge Søyland vil holde foredrag om Lindetrær og Humledød.
Det er mange teorier og meninger rundt dette emnet, så vi mener dette er noe alle bør få med seg!

Om det er noen som har saker de ønsker skal tas opp, sendes de til trude@m-lovaas.no

Dagsorden:
  • Valg av møteleder/referent
  • Valg av to personer til å underskrive protokollen fra årsmøtet
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Innkomne saker
  • Valg av nytt styre
  • Valg av ny valgkomitè
  • Eventuelt

Påmelding snarest til: trude@m-lovaas.no

 


Neste ISA Eksamen:
3 mars 2015

Sted: Vangkroken 9, 1351 Rud
Påmeldingsfrist: 13. februar!TRAQ kurs i Oslo 9-11 mars.
(Tree Risk Assessment Qualification)


Naturmangfoldloven og grøntanleggssektoren

Naturmangfoldloven - og betydningen den har for grøntanleggssektoren

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) ble vedtatt 19. juni 2009 og trådte i kraft 1. juli 2009, med unntak av reglene om fremmede organismer (lovens kapittel IV). Naturmangfoldloven gir et viktig bidrag til beskyttelse av
Husk aktsomhetsplikt ved masseflytting. Foto: Agnes Lyche Melvær
Husk aktsomhetsplikt ved masseflytting.
Foto: Agnes Lyche Melvær
naturmangfold, samtidigsom den gjennom sitt formål legger opp til at naturen skal behandles utvalgte bestemmelser i naturmangfoldloven med sikte på å klargjøre hva de innebærer for ulike aktører, herunder eiendomsforvaltere, både offentlige og private, planleggere, landskapsarkitekter, anleggsgartnere, utbyggere mv.

Last ned FAGUS Fakta

 

European Tree Worker, 6. utgave, er tilbake i Bokhandelen!
(Pluss andre nye bøker)

Engelsk, Tysk, Polsk (revidert utgave).
(Norsk, Svensk, Engelsk er utgått)

 

  BEST PRAKSIS FOR  
   BESKJÆRING AV TRÆR
  Utarbeidet av Norsk trepleieforum
Versjon 1
 

 

Bevaring av eik
NTF henviser til lovverket om bevaring av hule eiker. Les mer hos Direktoratet for naturforvaltning: Utvalgte naturtyper.
www.dirnat.no/naturmangfold/trua_arter/utvalgte_naturtyper/

Foto: Bård Bredesen
Arboristfagutdanning ved Hjeltnes fagskule

Les mer her....

        
Klikk på bildene for forstørrelse
Svenska Trädföreningen Her kan du lese siste nummeret av Svenska Trädföreningen medlemsblad: Trädbladet.
Her kan du lese siste nummeret av Svenska Trädföreningen medlemsblad: Trädbladet.

Nye krav til dokumentasjon av praksis ved resertifisering av ETW.

European Tree Worker Certificate utstedes for 3 år, og løper deretter ut. Sertifiseringen kan videreføres ved at kandidater dokumenterer at de i løpet av de siste 36 måneder har arbeidet minst 24 måneder med trepleie. Skriftlig søknad med nødvendig dokumentasjon (arbeidsattest el.) sendes til det nasjonale EAC-organ. Ved godkjenning vil sertifisering bli videreført for nye 3 år av den nasjonale EAC partner organisasjon (NTF).

Norsk trepleieforum, som er det nasjonale EAC organet i Norge, skal godkjenne søknaden. Det er vanskelig å dokumentere at en arborist har arbeidet 24 av de siste 36 måneder, på en enkel måte. NTF har derfor utarbeidet et skjema der vi ber om at søker lister opp minimum 15 stk utførte oppdrag fordelt på 3 år, samt signerer at vilkårene for at kravene til resertifisering oppfylles. Vi håper og tror at dette skal gjøre saksbehandlingen av søknadene noe enklere for både søker og NTF. Ved langvarig sykdom, som har ført til at søker ikke tilfredsstiller disse kravene for resertifisering, må legeerklæring fremlegges.

Har du spørsmål vedrørende dette, vennligst ta kontakt med styret på mail:

FORUMET er Åpent!
Har du Spørsmål, Svar, Informasjon, Lenker? Legg det inn her!
NTF T-skjorte foran NTF T-skjorte bak
Klikk på bildene for forstørrelse

NTF T-skjorte

Kr. 150,-
Størrelser: M - L - XL

Bestilles i Bokhandelen

NTF Klistremerker tilsalgs i Bokhandelen!
Klikk her for mer info!
NTF Klistremerke
Finn en Arborist
Finn en Arborist!
Database med ISA og ETW sertifiserte arborister i Norge

Klikk her for listen!
Nyheter! Trærs rettsvern

Opphenging av plakater på stolper går i det norske lovverket under samme straffeparagraf som tagging. Tagging er straffbart og regnes som forsøpling av det offentlige rom. Reklamering via plakater er ødeleggende for trepleie/fellingsbransjen. Les mer...
Gamle nyheter finnes i Arkivet
Copyright© 2013 - Norsk trepleieforum

Tekstmeny

Disse sidene bruker CSS3 så vær sikker på at du bruker siste utgave av nettleser.

Design by Gudbrand "Gus" Skiaker
374570 juni -07