Norsk Trepleieforum
 
CEU-Poeng ISA sertifisering ETW sertifiseringTrees and Risk
av Dwayne Neustaeter
Åsmøte 2015

 

Hule eiker og kalklindeskog
Av Catrine Curle

 

Naturmangfoldloven og grøntanleggssektoren

Naturmangfoldloven - og betydningen den har for grøntanleggssektoren

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) ble vedtatt 19. juni 2009 og trådte i kraft 1. juli 2009, med unntak av reglene om fremmede organismer (lovens kapittel IV). Naturmangfoldloven gir et viktig bidrag til beskyttelse av
Husk aktsomhetsplikt ved masseflytting. Foto: Agnes Lyche Melvær
Husk aktsomhetsplikt ved masseflytting.
Foto: Agnes Lyche Melvær
naturmangfold, samtidigsom den gjennom sitt formål legger opp til at naturen skal behandles utvalgte bestemmelser i naturmangfoldloven med sikte på å klargjøre hva de innebærer for ulike aktører, herunder eiendomsforvaltere, både offentlige og private, planleggere, landskapsarkitekter, anleggsgartnere, utbyggere mv.

Last ned FAGUS Fakta

 

European Tree Worker, 6. utgave, er tilbake i Bokhandelen!
(Pluss andre nye bøker)

Engelsk, Tysk, Polsk (revidert utgave).
(Norsk, Svensk, Engelsk er utgått)

 

Bevaring av eik
NTF henviser til lovverket om bevaring av hule eiker. Les mer hos Direktoratet for naturforvaltning: Utvalgte naturtyper.
www.dirnat.no/naturmangfold/trua_arter/utvalgte_naturtyper/

Foto: Bård Bredesen
Svenska Trädföreningen Her kan du lese siste nummeret av Svenska Trädföreningen medlemsblad: Trädbladet.
Her kan du lese siste nummeret av Svenska Trädföreningen medlemsblad: Trädbladet.
FORUMET er Åpent!
Har du Spørsmål, Svar, Informasjon, Lenker? Legg det inn her!
NTF T-skjorte foran NTF T-skjorte bak
Klikk på bildene for forstørrelse

NTF T-skjorte

Kr. 150,-
Størrelser: M - L - XL

Bestilles i Bokhandelen

NTF Klistremerker tilsalgs i Bokhandelen!
Klikk her for mer info!
NTF Klistremerke
Finn en Arborist
Finn en Arborist!
Database med ISA og ETW sertifiserte arborister i Norge

Klikk her for listen!
Nyheter! Trærs rettsvern

Opphenging av plakater på stolper går i det norske lovverket under samme straffeparagraf som tagging. Tagging er straffbart og regnes som forsøpling av det offentlige rom. Reklamering via plakater er ødeleggende for trepleie/fellingsbransjen. Les mer...

Copyright© 2017 - Norsk trepleieforum

Design by Gudbrand "Gus" Skiaker