Presentasjoner fra Årsmøtekonferansen i mars 2023 - (konferansens nettside)

Andreas Løvold - Trærnes balanse

Daniel Armitage - Rigging , Virkelighetens krafter

Francesco Ferrini - Biochemical and physiological aspects of urban trees tolerance to climate extreme

Ross Wetherbee - Hollow oaks support biodiversity and ecosystem services

Jon Erik Reite Bang - Regler, regulering og rolleavklaring for arborister 

Olve Lundetræ - Identifisering av røtter

Alexander Laver - Climbing, double rope system status and relevance

Luca Quadalti - Storm Vaia 2018, the natural disaster and the arborists community reaction

Martin Petterson - Disease Symptoms and Management of Phytophthora root and crown rot, Neonectria canker & Brittle cinde

Tiltak for å unngå spredning av Phytophthora