TRAQ oppdateringskurs, 15. mai 2020

De første som tok sin TRAQ-sertifisering i Norge for fem år siden har en sertifisering som går ut i mars 2020, og må fornye sin sertifisering for å få beholde den for nye fem år. 

Vi har fått tillatelse til å forlenge nåværende sertifisering i to mnd, slik at oppdateringskurset kan tas i mai 2020. 

TRAQ-oppdateringskurs er et oppfriskningskurs med fem timers instruksjon, og tre timers eksamen. For å kvalifisere til TRAQ-oppdateringskurs må du inneha en TRAQ-sertifisering. 

Du kan ta oppdateringskurset så tidlig som 18 mnd før sertifiseringen din går ut. Og sertifiseringen vil bli fornyet med fem år fra utløpsdatoen fra forrige sertifisering. Det betyr at du kan består eksamen fire år etter sertifisering, og beholde den for seks nye år. 

TRAQ er et system som er opprettet av ISA, og du kan finne mer informasjon på ISA sin hjemmeside.

Kurset går over en dag, hvor fem timer er til instruksjon, og tre til eksamen. 

Vi har satt opp to datoer for å få plass til alle. 

Tid: 
Enten 14. mai fra kl 0800 til 1600, eller 15. mai fra kl 0800 til 1600.

Sted: Oslo, Sagene samfunnshus 

Instruktør: Donald Lee Picker

Sample media

Picker har over 33 års erfaring som arborist, og har undervist i TRAQ i USA siden sent på 70-tallet. Siden 2003 har han hatt sitt virke i rundt omkring i Asia for store populasjoner med trær; i Hong Kong jobber han nå jevnlig med vernede trær, kjent som "Old & Valuable Trees (OVT)".