Styret i Norsk trepleieforum består av: 

Mobil: 917 56 499
 
Tore Næss Nestleder
Mobil: 993 18 187
 
Mobil: 988 83 562
 
Mobil: 944 35 836
 
Ketil Sagelv Styremedlem
Mobil: 416 60 420
 
Mobil: 979 85 050
 
Mobil: 958 92 689