Styret i Norsk trepleieforum består av:

Tørres Rasmussen, Leder
Mobil: 917 56 499

Tore Næss, Nestleder
Mobil: 993 18 187

Erik Harry Torgersen, Kasserer
Mobil: 958 92 689

Roger Eklund, Styremedlem
Mobil: 988 83 562

Kaja Vemren Refling, styremedlem
Mobil: 944 35 836

Ketil Sagelv, Styremedlem
Mobil: 416 60 420

Pål Alexandersen, Styremedlem
Mobil: 979 85 050

Siv Tone Ersdal, Vara

Douglas Mark Baylin, Vara