Styret i Norsk trepleieforum består av:

Tørres Rasmussen, Leder
Mobil: 917 56 499

Tore Næss, Nestleder
Mobil: 993 18 187

Erik Harry Torgersen, Kasserer
Mobil: 958 92 689

Kaja Vemren Refling, styremedlem
Mobil: 944 35 836

Andreas Løvold, styremedlem
Mobil: 415 53 818

Jan Kjetil Howden, styremedlem
Mobil: 33 32 08 60

Douglas Baylin, varamedlem
Mobil:924 55 185

Aud Norunn Vig, varamedlem
Mobil: 404 80 144

Stine Løvstad, Studentrepresentant

David Lilenes Megnhoff, Vara studentrepresentant