Styret i Norsk trepleieforum består av:

Tørres Rasmussen, Leder
Mobil: 917 56 499

Tore Næss, Nestleder
Mobil: 993 18 187

Andreas Løvold, Kasserer
Mobil: 93 41 63 48

Kathrine Tysnes Haldorsen, styremedlem
Mobil: 944 37 146

Douglas Mark Baylin, styremedlem
Mobil: 924 55 185

Chistian Langvad, styremedlem
Mobil: 951 61 749

Jan Kjetil Howden, styremedlem
Mobil: 33 32 08 60

Stine Løvstad, Studentrepresentant

 

IMG 8453

Styret i NTF. Fra Venstre: Kathrine Tysnes Haldorsen, Jan Kjetil Howden, Andreas Løvold, David Lilenes Megnhoff, Tore Næss, Chistian Langvad, Stine Løvstad og Tørres Rasmussen (Douglas Mark Baylin var ikke til stede ved fotografering). Foto: Ole Billing