Feature 74

OFTE STILTE SPØRSMÅL TIL NTF - FAQ

Det er noen spørsmål vi får ofte i NTF, og forhåpentligvis vil du kunne finne svar på de fleste av de her. Gjør du ikke det, er du velkommen til å kontakte oss

Hva er NTF?
 
NTF er en ideell organisasjon for arborister, med overordnet formål å bedre vilkårene for trær i tettstedsmiljø og kulturlandskap. Vi jobber for å bedre faglig utveksling og nettverksbygging, ved å organisere møteplasser og kurs. Og vi samarbeider med ISA (international Society of Arbiculture) og EAC (European Arboricultural Council) for å levere gode kurs og sertifiseringsordninger for arborister. 
 
 
 Hva er en arborist?
 
En arborist er en som arbeider profesjonelt med trær, og som har kunnskap og evner til å utføre trepleietjenester.  
 
  
Hva kan en arborist bistå med?
 
En arborist kan gjøre tilstandsvurdering av ditt eller dine trær og foreslå tiltak for å ivareta trærnes bruksverdi og naturverdi.
 
En arborist kan bistå med rådgivning omkring planlegging og gjennomføring av planting av egnede trær på «enkle» og utfordrende lokasjoner.
 
En arborist kan (og skal i mange tilfeller!) være tilstede når det utføres gravearbeider i rotsonen på trær. Arboristen vil kunne dokumentere og minimere eventuelle skader på røtter og ivareta grunneier og utførendes interesser med tanke på ansvar for sikkerhet.
 
En praktisk utdannet/sertifisert arborist kan i tillegg utføre beskjæring og felling av trær på en faglig,trygg og sikker måte.
 
(Kilde: Kaja Vemren Refling, Styremedlem, NTF)
 
 
 
Jeg trenger hjelp av en arborist. Hvem kan jeg kontakte?
 
Under "finn en arborist" finner du en god oversikt over NTF-medlemmer som er sertifiserte arborister i Norge. Du kan søke både alfabetisk og geografisk.
 
 
 
Hva slags sertifiseringer finnes det i Norge?
 
Følgende sertifiseringer er mest vanlig i Norge:
 
ETW - 8-timers eksamen, som inkluderer en skriftig del (med flervalgsdel, langsvarsdel og plantekjennskapsdel), en muntlig del, en klatreøvelse og to simuleringsoppgaver. Gjennomføres i regi av Norsk Trepleieforum, som en hovedregel i uke 41 hvert år - mer info om neste eksamen her.
 
ISA - Flervalgseksamen tas på eget testsenter i Oslo. Påmelding direkte til ISA. Mer info her.
 
TRAQ - Testen dokumenterer at arboristen har evnen til å vurdere risiko ved hvert enkelt tre. Mer om innholdet her. Gjennomføring organiseres i regi av Norsk Trepleieforum.
 
Fagskolen i Hordaland er de eneste som leverer et fullstendig utdanningsløp for arborister. 60 studiepoeng kan tas deltid over to år. Dette kan du lese mer om her. Denne utdannelsen er den eneste som ikke krever at man resertifiseres etter noen år. 
 
 
 
Jeg ønsker å bli arborist, men har ingen erfaring fra grøntsektoren fra før. Hvordan går jeg frem?
 
En vei for deg som ønsker å bli arborist kan være å ta kontakt med et firma innen grøntanlegg og søke jobb som sesonghjelp innen skjøtsel av trær hvis mulig, men også alt annet innen det grønne fagområdet. Det er greit å vite om praktisk utendørs arbeid passer til å begynne med.
 
Om denne typen arbeid faller i smak kan man begynne å lese seg opp/jobbe seg opp til en internasjonalt anerkjent arborist sertifisering: den praktisk rettede ETW-sertifiseringen eller den teoretisk rettede ISA-sertifiseringen. For å oppnå en ISA-sertifisering kreves i utgangspunktet ikke praksis fra utendørs arbeid med trær. Men alle som skal arbeide med trær vil ha stort utbytte av erfaring fra praktisk arbeid innen faget.
 
For å opparbeide seg nok faglig ballast til å bestå disse eksamenene kan det være lurt å delta på Norsk trepleieforening og evt Svenska Trädföreningen sine arrangementer, i tillegg til å sette seg godt inn i reglementet og pensumlistene for disse eksamenene. For å oppnå et nivå som ETW-sertifisert arbeidsklatrer må man klatre mye sammen med andre erfarne klatrere. Både ETW og ISA krever resertifisering hvert 3. år. Dette er for å garantere at kandidater som innehar en sertifisering opprettholder et vist faglig faglig nivå.
 
Vi anbefaler også utdanningsløpet til fagutdanningen på Hjeltnes som er underlagt Bergen Tekniske Fagskole. Det er en god skole som bygger allsidige arborister med kunnskap fra det minste biologiske prinsipp, til trærnes rolle i det store bildet i samfunnet idag. Utdanningen trekker inn gode forelesere fra sentrale deler av fagmiljøet og det gir stort utbytte for kandidatene å arbeide sammen i felles faglig utvikling over tid. Denne fagutdanningen krever ikke resertifisering.
 
Det lyses nok ikke ut mange stillinger som arborist på det åpne arbeidsmarkedet. Men vår kompetanse trengs i mange deler av samfunnet! Faget er fortsatt ungt i Norge, og markedet vårt må "oppdras". Men vårt vesle trepleie-miljø i Norge er et lite og inkluderende miljø hvor dyktige arborister finner seg kompanjonger og kunder.
 
(Kilde: Kaja Vemren Refling, Styremedlem, NTF)
 
 
 
Hvorfor koster det så mye å resertifisere seg som arborist?
 
Vi må presisere at NTF, som arrangerer/ administrerer sertifiseringer og resertifiseringer, gjør dette med stor frivillig innsats fra fagfolk. Dette er ikke noe NTF tjener penger på, men prosjekter som går ca i null for oss når våre avgifter til ISA eller EAC er betalt.
 
For å resertifisere deg som ISA-arborist er det opp til deg selv å skaffes deg de CEU-poeng som kreves i løpet av tre år. Disse kan du skaffe ved å bestille fagstoff fra ISA sentralt og høste poeng ved å lese igjennom disse og besvare oppgaver. Da vil ISA sentralt i USA tjene mest penger på dette boksalget.
 
Du kan også delta på arrangementer som gir uttelling for CEUpoeng. For eksempel NTF sin årsmøtekonferanse, Arb Camp, internasjonale klatremesterkap eller andre konferanser som har program som er godkjent av ISA for å gi uttelling.
 
Det skal være nok å delta på NTF sin årlige årsmøtekonferanse for å holde seg oppdatert med CEUpoeng. På slike konferanser vil du sannsynligvis ikke oppleve at du lærer det samme som du gjorde for tre år siden. Vil legger ned stort arbeid i å skaffe aktuelle og anerkjente fagfolk til vår konferanse for å oppdatere oss på det som skjer av nytt i vårt fag. Det er nettopp faglig oppdatering som vel er hensikten med resertifisering.
 
Også årsmøtekonferansen har en deltakerpris. Men dette er i aller største grad med på å dekke utgifter til lokaler og foredragsholdere. Jeg regner med at du er kjent med mulighetene for å trekke av utgifter til videreutdanning på skatten som du driver eget firma.
 
Et alternativ til å stadig resertifisere seg er å ta toårig fagskoleutdanning ved Bergen Tekniske Fagskole. Da vil du bli fagutdannet arborist livet ut, men vi kan ikke garantere at denne utdanningen er internasjonalt anerkjent på samme nivå som ETW og ISA.
 
(Kilde: Kaja Vemren Refling, Styremedlem NTF)
 
 
 
Hvorfor er kravene for å beholde sertifiseringen så strenge? Jeg holder meg faglig oppdatert uten å delta på arrangementer og kurs. 
 
Vi i Norsk Trepleieforum forholder oss til EAC sitt regelverk for sertifisering og resertifisering av ETW. Vi stiller ikke kravene etter eget forgodtbefinnende, men det er vi i utdanningskomiteen oppnevnt av NTF sitt årsmøte som behandler søknader om resertifisering. 
 
Uten relevante kurs i perioden kan vi ikke godkjenne en søknad om resertifisering. 
 
EAC har forandret på reglene for resertifisering, og blant annet hevet kravet til kandidatenes deltakelse på faglig relevante kurs. Som ETW-sertifisert er det opp til deg å følge med på EAC sitt reglement for resertifisering. Om du ønsker å bidra til at dette reglementet håndheves på en annen måte en praksis er idag, så er du velkommen til å engasjere deg i NTF sitt frivillige arbeid. 
 
Flott at du holder deg faglig oppdatert på egen hånd. Det finnes mye uvurderlig kunnskap i praktisk arbeid med trær. Men det rører seg stadig ny kunnskap innenfor vårt fag som EAC ønsker at sertifiserte arborister kjenner til. Vi i NTF legger ned mye frivillig arbeid i å arrangere kurs som er faglig relevante for både utøvere og forvaltere av trepleierfaget. Samtidig er det ikke slik at vi kun vurderer NTF sine egne arrangement og kurs som relevante for en ETW resertifisering. 
 
Jeg håper du/dere ønsker å følge med på den faglige utviklingen enten i eller utenfor Norsk trepleieforum sine arenaer. Vi ønsker og trenger så mange dyktige og sertifiserte arborister som mulig.