Sample title

TRAQ-kurs 25-27 april i Oslo!

Bedømming av risikotrær er noe som blir mer og mer aktuelt for alle som forvalter trær. Som trepleier eller arborist er det derfor viktig å vite hvilke faktorer som påvirker et tre som skal klassifiseres som et risikotre, samt hvilke tiltak som må gjøres for å forminske risikoen. TRAQ er et system for bedømming av risikotrær. Og 25-27. april arrangerer vi kurs og kvalifisering i Oslo!
Mer informasjon og påmelding

 

 

Sample image
Finn en Arborist

Trenger du en arborist?

 

Klikk her for kontaktinfo til en arborist eller trepleier ditt nærområde 

Sample image
Bli medlem i NTF

Vil du ha tilgang til kurs, spesialpriser på arrangementer, medlemsskap i ISA eller markedsføring på denne siden?

Klikk her for å få vite mer om våre medlemskap, og hva du får som medlem i NTF.

Sample image
Hva skjer i NTF?

NTF har flere ulike arrangementer på plakaten i løpet av året, for å bidra til faglig utvikling, og at bransjen møtes for utveksling av erfaringer.

Se hva som skjer fremover her 
 

Sample title

Årsmøtekonferanse

Årsmøtekonferansen 8.-9. mars 2018.
Foredrag
Sample title

NTF er en ideell organisasjon

NTF er en ideell organisasjon med overordnet formål å bedre vilkårene for trær i tettstedsmiljø og kulturlandskap. Utviklingen i samfunnet medfører nye utfordringer for trærne i våre nærmiljø. Mange med tilknytning til trær er bekymret for trær i menneskepåvirkede omgivelser. Det foregår store utbyggingsprosjekter med stadig mer avanserte tekniske løsninger. Samtidig er folks miljøbevissthet og interesse for grønne verdier økende.

NTF Ressursgrupper

NTF er et viktig forum for faglig utveksling og nettverksbygging, som sørger for at alle som har et profesjonelt forhold til trær i by og tettsted kan være med å utvikle faget for framtiden.
Sterke grupper kan argumentere for massive tekniske løsninger som ikke prioriterer trærs vilkår. Da kan det være godt å ha støttespillere som kan bidra med hjelp for å oppnå større forståelse hos beslutningstakere og opinion for trærnes vekst.

NTF - et viktig møtested

Gjennom medlemskapet i NTF skjer tverrfaglige møter mellom planleggere og formgivere, forvaltere, planteprodusenter og arborister. Her får du anledning til å være med på alle NTF sine lokale arrangement, det være seg fagdager, markvandringer, diskusjonskvelder eller klatremesterskap. Medlemskapet gir også tilgang til NTF sine landsdekkende konferanser og til utdanning og sertifisering av trepleiere.