Norsk Trepleieforum
Stolpeplakater

Stolpe
Hjelp oss å fjerne stolpeplakatane

Opphenging av plakater på stolper går i det norske lovverket under samme straffeparagraf som tagging. Tagging er straffbart og regnes som forsøpling av det offentlige rom. Reklamering via plakater er ødeleggende for trepleie/fellingsbransjen.

Vi oppfordrer alle til å fjerne plakater som er ulovlig hengt opp og oppmuntrer dere som henger dem opp til å benytte andre måter å markedsføre seg på. Det er pinlig at så mange firma innen trefellings/ trepleiebransjen fortsatt bruker telefonstolper i markedsføringen. Det har en dårlig signaleffekt både overfor potensielle kunder og andre bransjer.