Norsk Trepleieforum
CEU poeng

For å opprettholde din ISA-sertifisering, må du sørge for å samle nok CEU-poeng i løpet av den 3-års-perioden du er sertifisert for. Dersom du har samlet opp nok poeng (og har fått godkjent disse), blir du sertifisert for 3 nye år. Dersom du ikke klarer å samle nok poeng, må du ta eksamen på nytt.

Kurs, møter, og lignende som ikke allerede er registrert i ISAs system (da står det på kursprogrammet) skal registreres i dette SKJEMA og godkjennes av utdanningskomiteen i NTF. Alle kurs, møter, og lignende samles i ett skjema og sendes inn til NTF mot slutten av din sertifiseringsperiode. Når utdanningskomiteen har godkjent ditt skjema, får du en skriftlig beskjed om dette som du må sende inn til ISA.

Artikler som gir CEU-poeng i Arborist news og kurs, møter, og lignende som er registrert i ISAs system, skal registreres via ISAs hjemmeside. Logg inn på din personlige side.

Du kan hele tiden sjekke hvor lenge du har igjen av din sertifiseringsperiode og hvor mange CEU-poeng du har registrert via din personlige side på ISAs hjemmeside

For mer informasjon: Se ISA sin hjemmeside

Her finner du et PDF skjema som du kan fylle ut med dine CEU-poeng, og sendes online.