Norsk Trepleieforum
CEU-Poeng ISA sertifisering ETW sertifisering

Hule eiker og kalklindeskog
Av Catrine Curle

 

TRAQ Workshop, vurdering av tre i Ankerhagen

TRAQ-Workshop: Bymiljøetaten og ABtrepleie inviterer alle interesserte til å delta på en grundig tilstandsvurdering etter TRAQ metoden. Tirsdag den 26. mai skal vi måle og mene alt vi kan om dette treet i Ankerhagen i Oslo. Det vil bli utført målinger med Arbortom, Picus, Resistograph, Digital Microprobe, samt strekktest på treet. Alle er velkomne til å bidra med egne synsinger og målinger. ABtrepleie feller treet for oss og vi kapper opp stammen slik at vi får sammenlignet våre målinger med virkeligheten inni stammen. Mer info kommer. (Eit lite forbehold ang dato)

Ledig stillinger
Informasjon Søknadsskjema
Søknadsfrist: 22 april 2015 (!)


Arborist/Kontrollingeniør

Oslo kommune, Bymiljøetaten

Søknadsfrist: 27 april 2015

Les mer (søk på arborist)


TRAQ høsten 2015
(Tree Risk Assessment Qualification)

Forhåndspåmelding til traq kurs

Naturmangfoldloven og grøntanleggssektoren

Naturmangfoldloven - og betydningen den har for grøntanleggssektoren

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) ble vedtatt 19. juni 2009 og trådte i kraft 1. juli 2009, med unntak av reglene om fremmede organismer (lovens kapittel IV). Naturmangfoldloven gir et viktig bidrag til beskyttelse av
Husk aktsomhetsplikt ved masseflytting. Foto: Agnes Lyche Melvær
Husk aktsomhetsplikt ved masseflytting.
Foto: Agnes Lyche Melvær
naturmangfold, samtidigsom den gjennom sitt formål legger opp til at naturen skal behandles utvalgte bestemmelser i naturmangfoldloven med sikte på å klargjøre hva de innebærer for ulike aktører, herunder eiendomsforvaltere, både offentlige og private, planleggere, landskapsarkitekter, anleggsgartnere, utbyggere mv.

Last ned FAGUS Fakta

 

European Tree Worker, 6. utgave, er tilbake i Bokhandelen!
(Pluss andre nye bøker)

Engelsk, Tysk, Polsk (revidert utgave).
(Norsk, Svensk, Engelsk er utgått)

 

  BEST PRAKSIS FOR  
   BESKJÆRING AV TRÆR
  Utarbeidet av Norsk trepleieforum
Versjon 1
 

 

Bevaring av eik
NTF henviser til lovverket om bevaring av hule eiker. Les mer hos Direktoratet for naturforvaltning: Utvalgte naturtyper.
www.dirnat.no/naturmangfold/trua_arter/utvalgte_naturtyper/

Foto: Bård Bredesen
Arboristfagutdanning ved Hjeltnes fagskule

Les mer her....

        
Klikk på bildene for forstørrelse
Svenska Trädföreningen Her kan du lese siste nummeret av Svenska Trädföreningen medlemsblad: Trädbladet.
Her kan du lese siste nummeret av Svenska Trädföreningen medlemsblad: Trädbladet.
FORUMET er Åpent!
Har du Spørsmål, Svar, Informasjon, Lenker? Legg det inn her!
NTF T-skjorte foran NTF T-skjorte bak
Klikk på bildene for forstørrelse

NTF T-skjorte

Kr. 150,-
Størrelser: M - L - XL

Bestilles i Bokhandelen

NTF Klistremerker tilsalgs i Bokhandelen!
Klikk her for mer info!
NTF Klistremerke
Finn en Arborist
Finn en Arborist!
Database med ISA og ETW sertifiserte arborister i Norge

Klikk her for listen!
Nyheter! Trærs rettsvern

Opphenging av plakater på stolper går i det norske lovverket under samme straffeparagraf som tagging. Tagging er straffbart og regnes som forsøpling av det offentlige rom. Reklamering via plakater er ødeleggende for trepleie/fellingsbransjen. Les mer...
Gamle nyheter finnes i Arkivet
Copyright© 2015 - Norsk trepleieforum
Design by Gudbrand "Gus" Skiaker